תנאי ביטול הזמנה

ביטול הזמנה
  1. הזמנה שתתבטל מעל- 3 ימי עסקים לפני מועד ההגעה ללא דמי חיוב (עד השעה 14:00)
  2. הזמנה שתתבטל פחות מ- 3 ימי עסקים לפני מועד ההגעה תחויב בעלות לילה ראשון בלבד
  3. אי-הגעה: תחויב בעלות 100% מכלל הלילות שהוזמנו ללא קשר לסיבה
  4. עזיבה מוקדמת תחויב גם ב-100% מסך הלילות שנותרו בהזמנה מעבר לשהות בפועל
  5. בתקופות מסוימות ישנם תנאי ביטול והזמנה מיוחדות והן מעודכנות באישור ההזמנה.